Numri i personave që transportohen me mjet me motor nuk mund ta kalojë atë të treguar në lejen e tij të qarkullimit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Autobusi që shërben për transportin e udhëtarëve, në linja ndërkombëtare, veç të tjerash, duhet të ketë kondicioner dhe qendër zëri.
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Transporti i udhëtarëve përfshin vetëm transportin e udhëtarëve brenda vendit.
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Një ndër dokumentet që duhet të ketë drejtuesi i autobusit në qarkullim është dokumenti i lëshuar nga autoriteti kompetent sipas llojit të shërbimit (licencë, libër udhëtimi, autorizim apo autorizim bilateral).

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Çertifikata e operimit e një automjeti të destinuar për shërbimet e rregullta të specializuara për parashkollorët, parauniversitarët dhe studentët, lëshohet me afat 1 (një) vit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Gjatësia maksimale për autobusë me rimorkio, përfshirë mekanizmat tërheqës, mund të jetë deri 18.75 metër.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Certifikata e operimit e një automjeti të destinuar për shërbimet e rregullta të specializuara për parashkollorët, parauniversitarët dhe studentët, lëshohet në emër të institucionit arsimor që kërkon shërbimin e transportit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Autobusët për transportin e udhëtarëve duhet të kenë të instaluara kompletin e pajisjeve për situata emergjente (fikse zjarri, çekiç për thyerje xhamash etj.) sipas manualit të prodhuesit.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Autobusi që shërben për transportin e udhëtarëve duhet të ketë pamje të jashtme dhe të brendshme estetike.

Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Autobusi është mjet me motor i destinuar për transport mallrash.
Saktë
Gabim

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Share the quiz to show your results !

Testo Njohuritë

Testo Veten Kategoria D

Ju gjetët %%score%% nga %%total%% pyetje

%%description%%

%%description%%

Loading...