Pyetje të shpeshta

Për më shumë informacion mund të na kontaktoni nëpërmjet formave tona të kontaktit

Cilat janë dokumentat për tu rregjistruar në autoshkollë ?

Dokumentat që duhen për tu rregjistruar në autoshkollë janë :

- Dokument identifikimi
- 4 Fotografi, me përmasa 4 x 5 cm
- Çertifikatë mjekësore me fotografi, duhet të jetë brenda afatit të vlefshmërisë 6 muaj nga data e lëshimit.

Si zhvillohet teoria në autoshkollën tuaj ?

Programi teorik në Autoshkollën Cena zhvillohet në ambjente komode dhe me metoda mësimdhënie bashkëkohore nga inxhinierë dhe instruktorë të kualifikuar.
Çdo kursant ka kompjuter personal nga ku mund të testojë veten në çdo moment dhe në mënyrë të pavarur per njohuritë e fituara në autoshkollë.

Cilat janë dokumentat që duhet të kesh në rast ndalimi nga policia ?

Kush drejton automjet dhe motomjet duhet që në rast ndalimi me kërkesë të polict të trafikut të tregojë :

-leje drejtimin
-lejen e qarkullimit
-çertifikatën e siguracionit


Përdorimi i syzeve gjatë drejtimit të mjetit

Përdorimi i syzeve apo aparaturave të tjera të caktuara nga rekomandimi i mjekut, gjatë drejtimit të mjetit është i detyruar atëherë kur kjo tregohet në lejen e drejtimit, gjatë lëshimit apo rinovimit të saj me qëllim të plotësimit të defekteve të përcaktuara të shikimit.

Si zhvillohet praktika në autoshkollën tuaj ?

Autoshkolla Cena disponon automjete të viteve të fundit dhe mjaft komode. Ne ju garantojmë një ekip profesionistësh, me shumë vite eksperiencë, seriozë dhe të përgjegjshëm për rëndësinë e mësimit të shoferëve të rinj.
Me instruktorët tanë, ju do të ndiheni më të sigurtë dhe më të aftë për të drejtuar mjetin tuaj.

Sa është vlefshmëria e lejes së drejtimit ?

10 vjet - për lejet e drejtimit të kategorive “A” dhe “B” të rinovuara apo të lëshuara për herë të parë për cilindo që nuk ka mbushur moshën 50 vjeç.
5 vjet - për lejet e drejtimit të kategorive “A” dhe “B” të rinovuara apo të lëshuara për herë të parë për cilindo në intervalin e moshës 50 – 70 vjeç
3 vjet – për lejet e drejtimit të kategorive “A” dhe “B” të rinovuara apo të lëshuara për herë të parë për cilindo që ka kaluar moshën 70 vjeç;

Cilat janë dokumentat për tu rregjistruar në autoshkollë ?

Dokumentat që duhen për tu rregjistruar në autoshkollë janë :

- Dokument identifikimi
- 4 Fotografi, me përmasa 4 x 5 cm
- Çertifikatë mjekësore me fotografi, duhet të jetë brenda afatit të vlefshmërisë 6 muaj nga data e lëshimit.

Si zhvillohet teoria në autoshkollën tuaj ?

Programi teorik në Autoshkollën Cena zhvillohet në ambjente komode dhe me metoda mësimdhënie bashkëkohore nga inxhinierë dhe instruktorë të kualifikuar.
Çdo kursant ka kompjuter personal nga ku mund të testojë veten në çdo moment dhe në mënyrë të pavarur per njohuritë e fituara në autoshkollë.

Cilat janë dokumentat që duhet të kesh në rast ndalimi nga policia ?

Kush drejton automjet dhe motomjet duhet që në rast ndalimi me kërkesë të polict të trafikut të tregojë :

-leje drejtimin
-lejen e qarkullimit
-çertifikatën e siguracionit

Përdorimi i syzeve gjatë drejtimit të mjetit

Përdorimi i syzeve apo aparaturave të tjera të caktuara nga rekomandimi i mjekut, gjatë drejtimit të mjetit është i detyruar atëherë kur kjo tregohet në lejen e drejtimit, gjatë lëshimit apo rinovimit të saj me qëllim të plotësimit të defekteve të përcaktuara të shikimit.

Si zhvillohet praktika në autoshkollën tuaj ?

Autoshkolla Cena disponon automjete të viteve të fundit dhe mjaft komode. Ne ju garantojmë një ekip profesionistësh, me shumë vite eksperiencë, seriozë dhe të përgjegjshëm për rëndësinë e mësimit të shoferëve të rinj.
Me instruktorët tanë, ju do të ndiheni më të sigurtë dhe më të aftë për të drejtuar mjetin tuaj.

Sa është vlefshmëria e lejes së drejtimit ?

10 vjet - për lejet e drejtimit të kategorive “A” dhe “B” të rinovuara apo të lëshuara për herë të parë për cilindo që nuk ka mbushur moshën 50 vjeç.
5 vjet - për lejet e drejtimit të kategorive “A” dhe “B” të rinovuara apo të lëshuara për herë të parë për cilindo në intervalin e moshës 50 – 70 vjeç
3 vjet – për lejet e drejtimit të kategorive “A” dhe “B” të rinovuara apo të lëshuara për herë të parë për cilindo që ka kaluar moshën 70 vjeç;