Autoshkolla jonë paraqet një ndihmë të vërtetë për kandidatët që duan të pajisen me një patentë shoferi me përgatitje të plotë në teori-praktikë.
Autoshkolla jonë paraqet një ndihmë të vërtetë për kandidatët që duan të pajisen me një patentë shoferi me përgatitje të plotë në teori-praktikë.
CENA

JU MIRËPRESIM

Ju ofrojmë kushtet dhe tarifat më të mira për zhvillimin e kursit të patentës!
Dokumentacioni që duhet për tu rregjistruar ne autoshkollë;

Dokument identifikimi
4 Fotografi, me përmasa 4 x 5 cm
Çertifikatë mjekësore me fotografi
CENA

JU MIRËPRESIM

Ju ofrojmë kushtet dhe tarifat më të mira për zhvillimin e kursit të patentës!
Dokumentacioni që duhet për tu rregjistruar ne autoshkollë;

Dokument identifikimi
4 Fotografi, me përmasa 4 x 5 cm
Çertifikatë mjekësore me fotografi

Tarifat

Ofrojmë lehtësira pagese për të gjithë aplikantët!
Mund të aplikoni online ose të na kontaktoni nëpërmjet formave tona të kontaktit për detaje të tjera.

Kategoria A

Lek 25.000

Kategoria B

Lek 35.000

Kategoria C

Lek 25.000

Kategoria D

Lek 25.000

Tarifat

Ofrojmë lehtësira pagese për të gjithë aplikantët!
Mund të aplikoni online ose të na kontaktoni nëpërmjet formave tona të kontaktit për detaje të tjera.

Kategoria B

Lek 35.000

Kategoria A

Lek 25.000

Kategoria C

Lek 25.000

Kategoria D

Lek 25.000
ERROR
There are no reviews on your Google platform.